KESKUSTELU BENININ KUNINKAISTA
Villa Karon ystävät ry:n pj JUHA VAKKURI  ja taiteilija KENNETH BAMBERG
KE 12.2.2014 klo 17 – 19.  Vapaa pääsy

Galleria Jangva
Uudenmaankatu 4-6, sisäpiha
00120 Helsinki

Ahvenanmaalla syntynyt Kenneth Bamberg (1981) valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2011. Hänen teoksiaan on esitetty lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä kotimaassa sekä mm. Freiesin museossa Berliinissä, NAU galleryssa Tukholmassa ja Winterhurin valokuvamuseossa Zurichissa. Bambergin teoksia on hankittu julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin Suomessa, Ruotsissa ja Ahvenanmaalla.

Juha Vakkuri (s. 1946) on kirjoittanut toistakymmentä Afrikkaan liittyvää kaunokirjallista teosta ja tietokirjaa. Hänet tunnetaan myös Beninissä sijaitsevan suomalais-afrikkalaisen kulttuurikeskuksen Villa Karon perustajana.

 

Lue myös juttu Akasiasta Kennethin stipendiaattiajalta:
Mieheys on katsojan silmissä!

 

KENNETH BAMBERG
Lions Among Us
Valokuvia
29.1. – 16.2.2014

Pieninä leikimme kuningasta ja kadunlakaisijaa. Heitimme arpaa siitä, kuka sai olla kuningas. Kuningas kertoi kadunlakaisijalle mitä hänen piti tehdä. Kukaan ei halunnut olla kadunlakaisija, alistettu. Kadunlakaisijan odotettiin seuraavan kuninkaan pienintäkin käskyä, esimerkiksi siivota kuninkaan palatsi ja toimia hänen hevosenaan. Leikki toimi jonkin aikaa – kunnes kadunlakaisija teki vallankumouksen. Kun minusta tuli kuningas käytin punaista kakkupurkkia kruununa ja ruskeata vilttiä viittana, joskus vihreää. Vietin paljon aikaa peilin edessä – halusin olla niin kuninkaallinen kuin mahdollista.

Saadakseen kuninkaan audienssin Afrikassa (ja muuallakin), pitää olla yhteydessä kuninkaan lähipiiriin, esimerkiksi ministereihin, sihteereihin ja palvelijoihin. He välittävät tiedon kuninkaalle ja hän päättää, siitä toteutuuko tapaaminen sekä missä, milloin ja miten tämä tapahtuu. Joskus käy niin, että kuningas soittaa suoraan toiselle kuninkaalle ja valmistelee siten seuraavaa kuninkaallista audienssia. Jokaisella palatsilla on oma lakinsa ja useita protokollia, joita pitää seurata. Kun tapaan kuninkaan kumarran syvään. Kuninkaan puhuessa ja antaessa käskyjä vältetään suoraa katsekontaktia.

Olen kiinnostunut siitä kuvasta, jonka kuningas tahtoo välittää, miten kuningas haluaa tulla nähdyksi. Mitkä kuninkaalliset vallan merkit, ornamentit ja symbolit, joita hän haluaa näyttää. Sanotaan, että kuninkaallisessa valtikassa on salainen voima, joka määritellään kuninkaan asettuessa valtaistuimelleen. Kuninkaan palatsissa on usein kissaeläimiä esittäviä kuvia ja esineitä. Eläimiä, joiden ominaisuuksia kuningas mytologian mukaan kantaa.

Valokuvat on otettu Beninissä vuoden 2012 aikana. Kuninkaan vaikutusvalta vaihtelee suuresti, yksi kuningas voi hallita suuria alueita ja kymmenen palatsin perintöä, toinen kuningas taas hallitsee vain pientä kylää. Virallisesti kuninkaat menettivät perustuslaillisen valtansa yli sata vuotta sitten, mutta he ovat edelleen tärkeitä johtajia ja nauttivat kansan kunnioitusta.

——————————————————————————————————————-

När vi var små lekte vi kung och gatusopare. Vi drog lott om vem som fick vara kung. Kungen sade vad gatusoparen måste göra. Ingen ville vara gatusopare, den underkuvade. Gatusoparen förväntades följa kungens minsta order t.ex. städa kungens palats och vara kungens häst. Leken fungerade för en viss tid – så länge gatusoparen inte gjorde revolt.
När jag var kung använde jag en röd kakburk som krona och en brun filt som mantel, ibland en grön. Jag tog lång tid framför spegeln, för att bli så kungalik som möjligt.

För att få audiens med en kung i Afrika (och kungar i allmänhet) kontaktas människor i kungens närmaste omkrets, t.ex. ministrar, sekreterare och tjänare. Kungen informeras och beslutar om, var, när, hur och ifall ett möte sker. Efteråt händer det att en kung direkt ringer en annan kung och förbereder för nästa kungliga audiens. Varje palats har en egen lag och flera protokoll som behöver följas. När jag träffar kungen bugar jag djupt. Medan kungen talar och ger order, undviks direkt ögonkontakt.

Jag är intresserad av bilden kungen vill förmedla, hur kungen vill bli sedd. Vilka kungliga regalier, ornament och symboler han vill visa. Den kungliga spiran kungen bär sägs innehålla en hemlig kraft som bestäms när kungen installeras på tronen. I det kungliga palatset finns ofta bilder och föremål som föreställer kattdjur. Djur vars egenskaper kungen enligt mytologin har.

Fotografierna gjordes i Benin under år 2012. En kungs inflytande varierar kraftigt, en kung kan regera över stora områden och arvet av tio palats, medan en annan kung styr en mindre by. Kungarna förlorade officiellt sin konstitutionella makt för mer än hundra år sedan, men de fortsätter att vara viktiga ledare och inge respekt bland folket.
——————————————————————————————————————-

As children we played at kings and street sweepers. We would toss a coin to see who got to be king. The king told the street sweeper what he should do. Nobody wanted to be the street sweeper, subjugated. The street sweeper was expected to follow the kings every decree, for example clean the kings palace and to be the kings horse. The game worked for a time – until the street sweeper made a revolution. When I became king I used a red cake tin as a crown and a brown blanket or sometimes a green one as my cape. I spent a lot of time in front of the mirror – I wanted to be as royal as possible.

To be granted an audience in Africa (and in general) you have to be in contact with the inner circle of a king – ministers, secretaries and servants. The king is then informed and makes the final decision on will the audience be granted as well as where, when and how the audience will take place. Sometimes the king will call another king straight away and prepare for the next audience. Each palace has its own laws and numerous protocols that must be adhered to. When I meet the king I make a low bow. When the king speaks and give commands, eye contact must be avoided.

I am interested in the image the king wants to covey and how he wishes to be seen. Which regalia, ornaments and symbols he want to show. It is told that the kings sceptre holds secret powers that are defined when a king takes their throne. There are many representational images and objects of felines in the Kings palace. The powers of which the king carries, according to the King-mythology.

These photographs have been shot over a year (2012) in Benin. A kings influence varies greatly. A king can rule vast areas and tens of palaces, where another king may only rule over a small village. Officially the kings lost their constitutional power over a hundred years ago, but they are still important leaders and enjoy the obeisance of the people.

bamberg

Galleriassa on myös Afrikkabasaari
4.2 – 15.2.2014

Tuotteita Länsi- ja Itä-Afrikasta
mm. kankaita, koreja, koruja.
Galleria Jangvan Studiossa
Uudenmaankatu 4-6, sisäpiha
ti-pe 11-19, la-su 11-17
Vapaa pääsy

afrikka1