År 2003 inledde Hs Svenska normallyceum ett stöd- och samarbetsprojekt med skolor i Benin. Genom Villa Karo fick Norsen veta att elever i deltat österom Grand-Popo hade svårt att ta sig till byskolan. En del av medlen från Norsens dagsverksarbete sändes sedan till Grand-Popo för inköp av fyra stora pirogue-kanoter. Deltagarna i medlemsresan 2003 fick vara med om överlåtelsen av de två första kanoterna i Hakoe.

Nästa år fanns skoluniformer på önskelistan – till en viss förvåning bland de finländska eleverna. T-skjortor med Norsen-Hakoe logo tillverkades i Benin. År 2005 kom en ny förfrågan från en annan skola i Grand-Popo. Taket i skolbiblioteket var otätt och böckerna tog skada. Följandeår kunde fyra elever och tre lärare från Norsen på ort och ställe beundra ett nytt tak. Reparationerna utfördes med dagsverksmedel, norsarnas resa bekostades med frivilligt arbete och sponsorstöd. Det blev också ett besök i Hakoe, med Lucia som exotisk gäst på skolgården. ”Now I need an explanation!” översattes Hakoe-rektorns utrop. Sång, dans och gåvor utbyttes.

På vägen tillbaka över lagunen till Grand-Popo blev det en extra landstigning i Gbeffa-Agonnêkanmey. I den skolan såg alla tak ut som såll. För eleverna från Finland var det viktigt att med egna ögon se vad deras pengar kan användas till. Sånglek också här och stor fröjd då skolans lärare sjöng ”päkä päkä pässiääni…” på klingande finska? Våren 2008 var det dags för returbesök från Benin. Fyra elever och två lärare gästade Norsen efter två års förberedelser och ekonomisk planering. Skolarbete, skoldisco, utfärder och Stafettkarnevalen finns nu i gästernas minnesbagage.

Reparationer, anskaffningar, upptäcktsresor, projektet fortsätter – men för lärare och elever i partnerskolorna kan den bestående effekten av samarbetet inte mätas i trävirke eller tyg, i papper eller plåt. Det som lever kvar är mötena mellan människor, möten på skolgolv i Grand-Popo och Helsingfors.

Li-Lo Söderholm, förra rektor

Chris Nyström, rektor em., ordförande för Villa Karos vänner rf 2004–2008.

De nya skolbåtarna överlämnas i byn Hakoe.Foto: Matti Toivonen, 2003.
De nya skolbåtarna överlämnas i byn Hakoe.
Foto: Matti Toivonen, 2003.