Le Salon de Coiffure Artistique – yhteisöllinen kampaamo

Kuva: Tuuli Kangas

Musée Karon näyttelyssä 27.12.2018 – 31.1. 2019 nähdään hiuksiin liittyneessä yhteisötaideprojektissa mukana olleille malleille toteutetuista kampauksista otettuja muotokuvia. Näyttelyn valokuvaajina ovat kaksi suomalaista taidekasvattajaa, Elina Gyldén (TaM) ja Tuuli Kangas (TaM). Villa Karon loppuvuoden 2018 stipendiaatteina he ideoivat, fasilitoivat ja tuottivat Le Salon de Coiffure Artistique -yhteisötaideprojektin yhteistyössä paikallisten, beniniläisten kampaajien ja Musée Karon kanssa. Musée Karon yhteyteen perustetussa kokeellisessa kampaamossa tavoitteena oli luoda puitteet yhteisölliselle kohtaamispaikalle, joka oli suunnattu eri-ikäisille, erilaisista kulttuuritaustoista lähtöisin oleville naisille.

”Yhteisötaiteessa voidaan yhdistellä ja toimia monenlaisten taiteenalueiden parissa. Projektissamme risteilimme toiminnallisesti käsityön, muodin, valokuvauksen ja nykytaiteen osa-alueilla. Yhteisötaiteessa taide pyritään monesti tuomaan ulos taideinstituutioista ja perinteisistä laitoksista. Projektissamme toimittiin toisinpäin, Grand-Popolaiset kampaajat Adeline, Flora, Marthe ja Francisca kutsuttiin salongeistaan työskentelemään Villa Karon yhteydessä toimivaan Musée Karoon. Näin museonympäristöstä tuli keskeinen osa tapahtumaa ja teoksen tekemistä. Näemme, että tämä osaltaan elävöitti ja kehitti museon toimintaa, avaten paikallisille uudenlaisen yhteistyön tekemisen paikan.

Parhaimmillaan yhteisötaideprojekti voi vahvistaa paikallisidentiteettiä, sekä syventää paikan kokemusta. Uskomme että projektimme auttoi kampaajia, assistentteja ja malleja ymmärtämään, että he ovat tärkeä osa yhteisöä, johon heidän oma toimintansa vaikuttaa.

Projektissamme pyrittiin dialogiin, joka mahdollisesti avaisi osapuolille jotakin merkityksellistä ja uutta naisten kaunistautumisen ja koristautumisen perinteestä eri kulttuureissa. Oleellinen osa toimintaamme oli myös esittää sen osallistujat arvokkaasti ja heitä kunnioittavasti.

Yhteisötaiteessa olennaista on ihmissuhteet, vuorovaikutus ja osallistuminen. Kampaamossamme syntyneissä kohtaamistilanteissa tutustuminen uusiin ihmisiin tapahtui monin viestintätavoin – toisinaan ranskaksi, toisinaan englanniksi tai minan kielellä. Kampauksen universaali kieli osoittautui luontevimmaksi tavaksi löytää projektin eri osapuolten välille yhteistä jaettavaa.

Kokonaisuudessaan projektimme on ollut hieno matka tutustua beniniläiseen kampausmuotoiluun ja paikallisten kampaajien huikeaan ammattitaitoon. Valokuviin taltioidut lopputulokset kampauksista muistuttavat toisinaan mitä moninaisimmista materiaaleista syntyneitä veistoksia. Kyseiset kampaukset tuovat esille paikallisen vahvan käsityöperinteen, joka myös Grand-Popossa siirtyy kampaajien ammattikunnan perimätietona uusille ammattiin kouluttautuville sukupolville.”

Kuva: Elina Gyldén
Kuva: Tuuli Kangas
Kuva: Tuuli Kangas
Kuva: Tuuli Kangas

Le Salon de Coiffure Artistique -yhteisöllisessä kampaamossa kuvatut kampausmuotokuvat ovat esillä Villa Karon Musée Karossa 27.12.2018 – 31.1.2019.

***