0

Tiedote: Wikimedia Suomi ry Villa Karon yhteisöjäseneksi

 

14.12.2022

 

Wikimedia Suomi ry Villa Karon yhteisöjäseneksi

 

Olemme iloisia tiedottaessamme uudesta yhteistyöstä Wikimedia Suomi ry:n kanssa heidän liityttyään Villa Karon yhteisöjäseneksi.

 

Wikimedia Suomi ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää Internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin ylläpitämien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa. Wikimedia tukee Beninin kansallisten kielten, kuten minan (gen) kielisen Wikipedian synnyttämistä esimerkiksi Language hubin puitteissa.

 

Yhteisöjäsenenä Wikimedia Suomi vahvistaa maiden välistä yhteistyötä vapaiden sisältöjen  luomisessa, sekä tietosanakirjan Afrikkaa koskevan representaation vahvistamisessa. Tavoitteena on myös lisätä kirjoitus-, luku- ja kielitaitoa, lähdekritiikkiä ja ylipäänsä lähteiden merkitsemistä. Villa Karo pyrkii vaikuttamaan osaltaan siihen, mitä Beninistä ja Länsi-Afrikasta kerrotaan ja että tieto perustuu luotettavaan faktapohjaiseen lähdeaineistoon.

 

Vuosina 2017 ja 2019 Villa Karon residenssissä työskenteli Wikimedia Suomen entinen puheenjohtaja (2016-2018) Heikki Kastemaa, joka on tutustuttanut beniniläisiä Wikimediaan. Residenssiajan tuotoksena syntyi Wikipedia-hanke Beniniin, jossa on toimittu yhteistyössä beniniläisten wikipedistien, Wikimediens du Béninin kanssa muun muassa valokuvauksen alalla.