0

Tiedote: Vuosikokous päätti hallituksen jäsenet sekä kunniajäsenet

https://villakaro.org/wp-content/uploads/2022/06/Kirsti-Lintonen1-500x500.jpeg
https://villakaro.org/wp-content/uploads/2022/06/Jyri-Pitkanen-2370-scaled-e1654261830511-500x500.jpg

Kuvat: Hannu Ohvo (Kirsti Lintonen) ja Jyri Pitkänen (Matti-Juhani Karila)

 

3.6.2022

 

Villa Karon vuosikokous 2022

 

Villa Karon vuosikokous 31.5.2022 nimitti Kirsti Lintosen ja Matti-Juhani Karilan yhdistyksen kunniajäseniksi heidän jättäessä Villa Karon hallituksen pitkän ja ansiokkaan taipaleen jälkeen. Villa Karon edellisiä kunniajäseniä ovat Antti Kiikka, Chris Nyström sekä Maisa Toivonen. 

 

Matti-Juhani Karila on ollut Juha Vakkurin tukena ja hallituksen jäsenenä Villa Karon perustamisvuodesta 1998 alkaen. Karila on tehnyt elämäntyönsä televisiossa, ja he tapasivat Vakkurin kanssa 1960-luvulla MTV-teatterissa, jossa he työskentelivät dramaturgeina. Karilan ansiota on Mami Wata -näyttely Villa Karon museossa Grand-Popossa, ja vuoden 2020 Pronssipantteri-palkinto myönnettiin Karilalle hänen työstään Afrikassa ja Villa Karossa. 

 

Lintosella puolestaan on takanaan pitkä ura ulkoasiainministeriössä, jossa hän työskenteli vuodesta 1971 alkaen. Hän on toiminut mm. Suomen suurlähettiläänä YK:n Suomen pysyvässä edustossa New Yorkissa, Windhoekissa, Namibiassa ja Pretoriassa, Etelä-Afrikassa. Juha Vakkuri kutsui Lintosen Villa Karon hallitukseen vuonna 2010, ja hän on monella tapaa myötävaikuttanut Villa Karon näkyvyyteen ulkoasiainhallinnossa, ulkoministeritasolta tasavallan presidentin kansliaan asti. 

 

Vuosikokouksen antia on myös sääntöuudistus, joka uudistaa toimintamme tarkoitusta siten, että jatkossa länsiafrikkalaisten osallisuutta Villa Karon toiminnassa voidaan kasvattaa suomalaisten rinnalla. Haluamme jatkossa painottaa kulttuurienvälistä yhteistyötä entistäkin enemmän. 

 

Vuosikokouksessa valittiin myös Villa Karon ystävät ry:n hallituksen jäsenet. Uudeksi jäseneksi valittiin Janne Halonen ja varajäseneksi Zina Kranck. Heille onnea tulevaan hallituskauteen! Hallituksessa jatkavat edelleen Maria Björnberg (pj), Riku Aakala, Axel Sointu, Katariina Timonen, Kivi Vakkuri ja varajäsenenä Jouko Koskinen. 

 

Valitettavasti Villa Karon tiukka taloustilanne jatkuu edelleen, ja siksi vuosikokous päätti alumnijäsenten jäsenmaksun korotuksesta. Alumnijäseniksi voivat liittyä residenssissä vierailleet taiteilijat ja tutkijat; uusi jäsenmaksu on 40€. Haluamme kiittää ihan jokaista jäsentämme rinnalla kulkemisesta!  

 

 

*****

 

Villa Karos årsmöte 2022

 

Villa Karos årsmöte den 31 maj 2022 utsåg Kirsti Lintonen och Matti-Juhani Karila till hedersmedlemmar i föreningen. Kirsti och Matti-Juhani lämnar styrelsen efter långt och välutfört värv. Tidigare hedersmedlemmar är Antti Kiikka, Chris Nyström och Maisa Toivonen. 

 

Matti-Juhani Karila har hjälpt Juha Vakkuri att starta Villa Karo och fungerat som medlem i styrelsen sedan Villa Karo grundades år 1998. Karila har gjort sitt livsverk vid TV:n där han och Juha träffades på 1960-talet då de samarbetade som dramaturger vid MTV-teatern. Karila har deponerat sin samling Mami Wata-statyer i museet i Grand-Popo och han tilldelades 2020 års bronspanterpris för sitt arbete i Afrika och Villa Karo. 

 

Kirsti Lintonen har en lång karriär inom utrikesförvaltningen bakom sig. Sedan 1971 har hon arbetat bl.a som Finlands ambassadör vid FN:s permanenta beskickning i Finland i New York, Windhoek, Namibia och Pretoria, Sydafrika. Juha Vakkuri kallade Lintonen till Villa Karos styrelse år 2010 och hon har under årens lopp bidragit till Villa Karos synlighet, allt från utrikesministeriet till republikens presidents kansli. 

 

På årsmötet valdes ledamöterna till styrelsen för Villa Karo. Janne Halonen valdes in som ny medlem och Zina Kranck som ny ersättare i styrelsen. Vi önskar dem lycka till! 

 

Styrelsens övriga medlemmar är: Maria Björnberg (ordf.), Riku Aakala, Axel Sointu, Katariina Timonen, Kivi Vakkuri och som ersättare Jouko Koskinen. 

 

Årsmötet godkände förändringar som förnyar syftet med verksamheten så att västafrikanernas medverkan i Villa Karos verksamhet i framtiden stärks. I framtiden vill vi lägga ännu mer vikt vid interkulturellt samarbete! 

 

Tyvärr fortsätter Villa Karos svåra ekonomiska situation och därför beslöt årsmötet höja medlemsavgiften för alumnmedlemmar till 40€. Konstnärer och forskare som har besökt residenset godkänns som alumnmedlemmar. Vi vill tacka alla våra medlemmar för att ni  vandrar med oss!