0

Släpp: Julia Ojanen, ny verksamhetsledare för Villa Karo

https://villakaro.org/wp-content/uploads/2021/09/JO.3-400x400.jpeg

9.9.2021

 

Julia Ojanen, ny verksamhetsledare för Villa Karo

 

Julia Ojanen inleder arbetet som ny verksamhetsledare för Villa Karo. Hon har gjort en mångsidig, internationell karriär inom utvecklingsarbete. Hon har senast arbetat vid Plan International Finland som strategidirektör och innan det som programdirektör. Hon är magister i statskunskap med internationell politik och globala utvecklingsstudier som inriktning.

 

"Jag är mycket ivrig över möjligheten att få medverka i den fina historien om Villa Karo", säger Julia.  "Kultur, konst och Västafrika har alltid varit nära mitt hjärta och jag väntar med stor entusiasm på samarbetet med våra medlemmar, våra samarbetsparter och med kulturfältet!"

 

Julia Autio som verkat i föreningen sedan 2014, fortsätter som kontorschef med ärenden som berör föreningens residens- och informationsverksamhet. Tillsammans bildar Julia & Julia ett starkt team med kunnande från kulturfältet, samt erfarenhet av förändringsledarskap och  internationellt samarbete.  

 

*****

 

Julia Ojanen, Villa Karo's new Executive Director

 

Julia Ojanen has started as a new Executive Director of Villa Karo. Julia brings with her a wide experience of leadership in the field of international development; her latest posts included Strategy Director and Programme Director positions with Plan International, a large child rights charity. Julia holds a Master’s degree in International Relations and Development Studies.

 

“I am truly pleased and excited about this opportunity to advance the inspiring story of Villa Karo”, Julia says. “Culture and art, as well as West Africa, have always been close to my heart and I look forward to collaboration and interaction with our members, partners and various actors in the international culture & art scene.”

 

At our Villa Karo Helsinki office, Office Manager Julia Autio, who joined in 2014, will continue with her role focused on communication and residency issues. Together the two Julias form a strong team with an excellent combination of skills and expertise from the field of culture, change leadership as well as international collaboration.

 

 

Kontakt/Contact:

Julia Ojanen, julia.ojanen@villakaro.org
Julia Autio, julia.autio@villakaro.org