0

Instruktioner om residensansökan

RESIDENS

INSTRUKTIONER

Ansökningar om residens behandlas två gånger per år. Ansökningstiden är löpande, det vill säga att ansökan kan lämnas in när som helst. Efter sista ansökningsdag kommer ansökningar att behandlas inom 3-4 veckor.

 

Deadline för höstens residenssökning 15.3.

Deadline för vårens residenssökning 20.9.

 

Ansökan ska ha ett kort CV och en arbetsplan som ska innehålla önskade period för residens. Residensperioden kan vara från 6 veckor upp till 12 veckor. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning/sammanfattning på finska och engelska (cirka 300 tecken med mellanslag per språk). 

 

Ansökan ska innehålla följande:

- Namn / namn som visas på passet

- Kontaktinformation (e-post, telefonnummer, hemadress)

- Födelsedatum

- Ditt potentiella medlemskap som community-medlem (se listan nedan)

 

Ansökningarna med bilagor i pdf. format ska skickas till hakemukset [a] villakaro.org.

 

Kultur- och samhällsvetenskapliga yrkesverksamma, konstnärer och forskare kan ansöka om uppehållstillstånd i Villa Karo. Residensen är lämplig för både egen forskning och konstnärligt arbete samt samhällsprojekt. Helst om en invånare också kan erbjuda något till lokalsamhället.

 

Personalen på Villa Karo hjälper dig med att få kontakter och organisera ditt arbete.

Avecs, med en åldersgräns på 16 år, är också välkomna att gå med i uppehållstillståndet. Deras namn och kontaktuppgifter måste anges före uppehållstillståndet.

 

Ansökningar utvärderas av en separat panel. Beslut förklaras inte för de sökande.

 

Villa Karos uppehållstillstånd täcker:

- flygplatstransfer Cotonou / Lomé - Grand-Popo - Cotonou / Lomé

- rum för boende, frukost, städning, tvätt och Wi-Fi-anslutning i Villa Karo för en veckohyrning

- hjälp och stöd både i planeringen av din resa och i Benin

 

Invånarens egna kostnader är:

- kontorsavgift 200 EUR

- resekostnader till Benin

- 120 EUR veckohyrning till huvudbyggnaden / 200 EUR veckohyrning till VKRC

- visum 100 EUR (90 dagar) och reseförsäkring

- malariamedel och vaccinationer (vaccination mot gula febern är obligatorisk för alla ankomster)

- hotellnätter i Cotonou vid ankomst till Benin (ca 15-50 EUR)

- möjliga utflykter med Villa Karo och dina egna utflykter

- stora tolkningstjänster (t.ex. för eget arbete)

 

Finlands Arkitektförening 

Finska dans- och cirkusartister

Finska dramatiker- och manusföreningen

Finska facklitteraturförfattarföreningen

Finska författarföreningen

Finlands kompositörförening

Finlands konstnärsförbunds studioförening

Finlands svenska författareförening

Konstnärshemmet Lallukka

Konstuniversitetet Helsingfors

Ornamo ry
Åbo Akademi

Åbo universitet

- På vilket språk ska ansökan skrivas?

-> Arbetsplanen kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

 

- Hur lång kan uppehållstillståndet vara?

-> Villa Karos uppehållstid är upp till 12 veckor. Uppehållsperioder som är längre än detta beviljas inte.

 

- Kan jag få hjälp med att hitta partners?

-> Du kan om du är vald för uppehållstillstånd.

 

- Kan jag fylla i ansökan efter att ha skickat den?

-> Du bör förbereda allt på en gång.

 

- Kan jag ta med en avec till bosättningen? Bör det visas i ansökan?

-> Avecs är välkomna och kan meddelas i ett senare skede. Åldersgräns 16 år.

 

Levnadsförhållandena i Benin och Villa Karo beskrivs mer detaljerat i Villa Karons ABC-bok, som kan beställas från Villa Karons Helsingfors-kontor (15e, inkl. Grand-Popo-karta).