0

Instruktioner om residensansökan

RESIDENS

INSTRUKTIONER

Ansökningar om residens behandlas två gånger per år. Ansökningstiden är löpande, med andra ord kan ansökan lämnas in när som helst. Efter sista ansökningsdagen behandlas ansökningarna inom 6 veckor.

Deadline för vårens residenssökning 15.3.

Deadline för höstens residenssökning 20.9.

Ansökan ska bestå av ett kort CV och en arbetsplan som innehåller önskad tidpunkt för residens. Residensperioden kan vara från 6 veckor upp till 12 veckor i huvudbyggnad och från 4 veckor upp till 12 veckor i forskningscenter.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning/sammanfattning på finska och engelska (cirka 300 tecken med mellanslag per språk).

Föjlande saker bör finnas med i din ansökan:

- Namn / namn som visas på passet

- Kontaktinformation (e-post, telefonnummer, hemadress)

- Födelsedatum

- Ditt potentiella medlemskap som community-medlem (se listan nedan)

Ansökningarna med bilagor i pdf. format ska skickas till hakemukset [a] villakaro.org.

Kultur- och samhällsvetenskapliga yrkesverksamma, konstnärer och forskare kan söka till Villa Karo. Residenset lämpar sig väl för egen forskning eller konstnärligt arbete, liksom för kollaborativa och samarbetsinriktade projekt. Arbetsgrupper kan också söka till Villa Karo, varvid varje medlem tilldelas en individuell residensplats.

Villa Karos personal hjälper dig att hitta kontakter och organisera ditt arbete. Helst ska den person som väljs för residenset också ha något att erbjuda det lokala samhället.

Varje år bjuder vi också in västafrikanska konstnärer, forskare och kulturarbetare till residensvistelser utan veckohyra eller bokningsavgifter. Dem erbjuder vi ett litet stipendium för att täcka arbets- och materialkostnader..

Avecs är också välkomna i residenset, Villa Karos åldersgräns är 16 år. Namn på och kontaktuppgifter för avec måste anges innan vistelsen börjar.

 

Varje år bjuder vi in ​​4-6 västafrikanska professionella konstnärer, forskare och kulturproffs till ett residens utan veckohyra eller kontorsavgifter och vi erbjuder ett litet stipendium för arbets- och materialkostnader.

 

Ansökningar med CV och arbetsplaner på engelska eller franska till info@villakaro.org.

 

Om den sökande redan har finansiering för uppehållstillstånd behandlar vi ansökan i en gemensam ansökan, så antalet västafrikaner kan vara högre än 6 personer varje år.

Residenterna väljs i första hand på grundval av en arbetsplan. Vi värdesätter särskilt samarbete och interaktion med kollegor i Benin och Västafrika samt med lokalsamhället i Grand-Popo. Vi har ett pågående miljöprogram som fokuserar på förlust av livsmiljöer, återvinning och klimatförändringar. Vi välkomnar särskilt att konstnärer och forskare från residenset deltar i arbetet och reflekterar över dessa teman tillsammans med våra samarbetspartners.

Ansökningarna utvärderas av en separat kommitté och det slutliga beslutet fattas av Villa Karos styrelse. Beslutet motiveras inte för de sökande.

Villa Karos uppehållstillstånd täcker:

- flygplatstransfer Cotonou / Lomé - Grand-Popo - Cotonou / Lomé

- rum för boende, frukost, städning, tvätt och Wi-Fi-anslutning i Villa Karo för en veckohyrning

- hjälp och stöd både i planeringen av din resa och i Benin

Invånarens egna kostnader är:

- bokningsavgift 200 EUR

- resekostnader till Benin

- 120 EUR veckohyra i huvudbyggnaden / 200 EUR veckohyra i forskningscentret (VKRC)

- visum 100 EUR (90 dagar) och reseförsäkring

- malarialäkemedel och vaccinationer (vaccinering mot gula febern är obligatorisk för alla som reser till Benin)

- hotellnätter i Cotonou vid ankomst till Benin (ca 15-50 EUR)

- möjliga utflykter med Villa Karo och dina egna utflykter

- stora tolkningstjänster (t.ex. för eget arbete)

Finlands facklitterära författare rf
Finlands svenska författareförening
Finlands tonsättare rf
Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö
Helsingfors Universitet
Ornamo ry
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST
University of the Arts Helsinki (Uniarts Helsinki)
University of Turku
Wikimedia Finland
Åbo Akademi

- På vilket språk ska ansökan skrivas?

-> Arbetsplanen kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

 

- Hur lång kan uppehållstillståndet vara?

-> Villa Karos uppehållstid är upp till 12 veckor. Uppehållsperioder som är längre än detta beviljas inte.

 

- Kan jag få hjälp med att hitta partners?

-> Du kan om du är vald för uppehållstillstånd.

 

- Kan jag fylla i ansökan efter att ha skickat den?

-> Du bör förbereda allt på en gång.

 

- Kan jag ta med en avec till bosättningen? Bör det visas i ansökan?

-> Avecs är välkomna och kan meddelas i ett senare skede. Åldersgräns 16 år.

 

Levnadsförhållandena i Benin och Villa Karo beskrivs mer detaljerat i Villa Karons ABC-bok, som kan beställas från Villa Karons Helsingfors-kontor (15e, inkl. Grand-Popo-karta).