0

Kokoelmia ja keräilijyyttä

Villa Karoon on kerätty länsiafrikkalaista etnografista, erityisesti vodun-uskontoon sekä Länsi-Afrikan historiaan liittyvää esineistöä. Enää ei viedä taidetta pois Afrikasta, vaan esineet on tallennettu lähelle alkuperäistä kontekstiaan.

 

Kirjailija Juha Vakkurin ja toimittaja Matti-Juhani Karilan matkoillaan keräämät esineet tallentavat länsiafrikkalaisia traditioita ja historiaa. Ensimmäisenä kokoelmaan on kerätty esineitä, joissa jollakin tavoin yhdistyy afrikkalaisuus ja eurooppalaisuus: nousee esiin esimerkiksi se, minkälaisia yhteyksiä pohjoismaalaisilla luonnonuskonnoilla on vodun-uskontoon. Näin on ollut mahdollista nähdä yhteyksiä eurooppalaisuuden ja afrikkalaisuuden välillä – usein korostettujen erojen sijaan. Yhtäläisyyksistä kertovat myös arkiset esineet kuten piiput ja ritsat. Myöhemmin kerääminen on kohdistunut erityisesti Beninin, Togon ja Ghanan alueiden rituaaliesineisiin: Ewe-, Fon- ja Yoruba-kulttuurien puitteissa valmistettuihin fetissiobjekteihin, ja tämä on myös kokoelman kartuttamisen painopiste tulevaisuudessa. Keskiössä ovat esineet, joista välittyy niiden merkitys tämän maailman ja henkimaailman välisinä viestinviejinä. Uteliaisuus esineiden takana olevia tarinoita kohtaan on kokoelman kantava voima: objektien esteettisen ulkoasun alla piilee moniääninen ja voimakas traditio.

 

Esineet ovat esimerkkejä paikallisista kulttuureista, vodun-uskonnon eri haaroista ja niiden moninaisista yhteyksistä ja variaatioista. Vielä enemmän ne kuitenkin toimivat tradition säilyttäjinä. Vodun on synkretistinen ja joustava uskonto, joka mukautuu tarpeen tullen uusiin olosuhteisiin. Modernisaatio on sille yhtä aikaa uhka ja mahdollisuus uuteen. Villa Karon esinekokoelma ja sen pohjalta rakennetut näyttelyt toimivat tiloina, joissa traditiota suojellaan ja välitetään. Näyttelyssä olevilla rituaaliesineillä ei ole enää niiden alkuperäistä voimaa, ne on poistettu käytöstä syystä tai toisesta, mutta ne toimivat dokumentteina menneestä. Paikallisille ne kantavat mukanaan tuttuja tarinoita, myyttejä ja uskomuksia, ulkomaalaisille ne avaavat ovia länsiafrikkalaiseen kulttuuriin.

Taiteen läsnäolo jokapäiväisessä elämässä Länsi-Afrikassa on monitasoista, samanaikaisesti esteettistä, henkistä ja funktionaalista. Usko ja arki kulkevat käsi kädessä. Esineisiin kietoutuukin länsiafrikkalainen käsitys maailmasta, jota eri henget hallitsevat. Niin elävillä kuin elottomillakin olioilla on sielu ja ihminen elää jatkuvassa suhteessa luontoon, eläimiin ja esi-isien henkiin. Uskonto ja siihen liittyvät tarinat luovat eettisen perustan olemiselle ja sosiaalisille suhteille. Tärkeää on vastavuoroisuus: eettinen suhde luontoon, toiseen ihmiseen, omaan itseensä. Näitä teemoja myös näyttelyt ja niissä esitetyt esineet pyrkivät välittämään katsojille.

 

Esineiden tulkinnat on kerätty paikallisilta vodun-perinteen asiantuntijoilta, bokonoilta eli vodun-papeilta ja muilta uskontoon ja traditioon perehtyneiltä. Tärkeitä lähteitä ovat olleet erityisesti Salifou, Kwassi Akpladokou ja Georgette Singbe.

 

Teksti: Anna Ovaska ja Katariina Timonen

Suomalais-afrikkalainen kulttuurivaihto

Kokoelmia ja keräilijyyttä

All
Punainen initiaatioveistos
Punainen initiaatioveistos
Link: https://villakaro.org/kokoelmia-ja-kerailijyytta/
Punainen initiaatioveistos
Kuninkaan sauva
Kuninkaan sauva
Client name:
Link: https://villakaro.org/kokoelmia-ja-kerailijyytta/
Kuninkaan sauva
Rinnakkain
Rinnakkain
Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen oli Villa Karossa stipendiaattina vuonna 2002 ja kutsutaiteilijana vuonna 2005. Hän on tehnyt useita työmatkoja Grand-Popoon ja kertoo tekstissä Rinnakkain-veistoksen tarinan.
Link: https://villakaro.org/rinnakkain/
Rinnakkain
Pertti Kukkonen
Valo ja vastavalo
Valo ja vastavalo
Valokuvaaja Tuula Heinilä on ollut stipendiaattina Villa Karossa vuosina 2001 ja 2002 sekä kutsutaiteilijana vuosina 2005 ja 2007.
Link: https://villakaro.org/valo-ja-vastavalo/
Valo ja vastavalo
Tuula Heinilä
Olen täällä (mu le fiyé)
Olen täällä (mu le fiyé)
Säveltäjä Herman Rechberger oli Villa Karossa stipendiaattina vuosina 2003 ja 2004.
Link: https://villakaro.org/olen-taalla-mu-le-fiye/
Olen täällä (mu le fiyé)
Herman Rechberger
Gräsrotmöten
Gräsrotmöten
År 2003 inledde Högstadieskolan Svenska normallyceum ett stöd- och samarbetsprojekt med skolor i Benin. Genom Villa Karo fick Norsen veta att elever i deltat österom Grand-Popo hade svårt att ta sig till byskolan.
Link: https://villakaro.org/grasrotmoten/
Gräsrotmöten
Li-Lo Söderholm & Chris Nyström
Afrikan anti
Afrikan anti
KOMMENTTI Professori ja kuvataiteilija Teemu Mäki oli Villa Karossa stipendiaattina syksyllä 2003 ja kutsutaiteilijana keväällä 2009. Jo lähes 700 suomalaista taiteilijaa ja kulttuurihenkilöä on käynyt Villa Karon taiteilijaresidenssissä, Beninissä. Mitä hyvää ja huonoa ilmiössä on?
Link: https://villakaro.org/afrikan-anti/
Afrikan anti
Teemu Mäki
Muovinvastaista taidetta ja ekologisia kysymyksiä
Muovinvastaista taidetta ja ekologisia kysymyksiä
Tanssija-koreografi Riikka Theresa Innanen vieraili Villa Karossa talvella 2012-2013 ja tuli Beniniin tarkastelemaan sitä, kuinka ihmiset tulevat yhteen — kohtaavat toisensa tilassa. Kokemukset ovat olleet vahvoja ja residenssijakso on ollut hedelmällinen.
Link: https://villakaro.org/muovinvastaista-taidetta-ja-ekologisia-kysymyksia/
Muovinvastaista taidetta ja ekologisia kysymyksiä
Riikka Theresa Innanen, Maikki Salmivaara & Miikka Kiminki
Norsun elämää Villa Karossa
Norsun elämää Villa Karossa
Katja Lundén kertoo ajastaan Grand Popossa.
Link: https://villakaro.org/norsun-elamaa-villa-karossa/
Norsun elämää Villa Karossa
Katja Lundén & Tommi E. Virtanen
Non à la violence – Ei väkivallalle
Non à la violence – Ei väkivallalle
Victor Amoussou, Jaana Houessou ja Leea Pienimäki-Amoussou kirjoittavat Villa Karossa joulukuussa 2012 järjestämästään näyttelystä ja sen taustoista. Tyttöjen asema Beninissä sekä Grand-Popoon perustetun laivastotukikohdan aiheuttamat ongelmat huolestuttivat taiteilijoita ja syntyi näyttely, joka pyrkii puuttumaan epäkohtiin taidekasvatuksen keinoin.
Link: https://villakaro.org/non-a-la-violence-ei-vakivallalle/
Non à la violence – Ei väkivallalle
Victor Amoussou, Jaana Houessou & Leea Pienimäki-Amoussou
Yksinhuoltajaisiä ja kylänvanhimpia
Yksinhuoltajaisiä ja kylänvanhimpia
Valokuvaaja, joka kääntää oma vastoinkäymisensä itsetutkiskelun kautta ympäröivän maailman tutkielmaksi, iski kuokkansa hedelmälliseen maaperään Grand-Popossa.
Link: https://villakaro.org/yksinhuoltajaisia-ja-kylanvanhimpia/
Yksinhuoltajaisiä ja kylänvanhimpia
Miikka Kiminki