0

Instruktions om praktikansökan

Praktikansökan

Instruktions

Ansökan om praktik sker via utbildningsstyrelsen (Opetushallitus) under hösten och våren.

Ansökningsperioden för höstpraktiken (20.8-20.1.) Slutar i slutet av februari.

Ansökningsperioden för vårpraktiken (15.1.-15.6.) Slutar i slutet av september.

 

Assistera, översätta och tolka institutets administration och evenemang, guidade turer i Villa Karo, kommunikation och uppdatering av centrumets bibliotek tillsammans med den lokala personalen.

 

Dessutom deltar praktikanten i dokumentationen av institutets vardag och fester, samt i genomförandet av kommunikationen tillsammans med den finska verkställande direktören och samordnaren.

 

En lämplig studiebakgrund är till exempel humaniora såsom olika kultur- och konststudier eller språkstudier.

Goda kunskaper i muntlig och skriftlig franska är en förutsättning för den sökande. Du behöver också engelska på jobbet.

Förutom språkkunskaper är det viktigaste att den sökande har nyfikenhet, öppenhet, humor och kulturell känslighet.

 

Praktikanten är en viktig del av Villa Karos dagliga liv, eftersom de är de enda finländska anställda som ständigt är på plats.

Den finska verkställande direktören besöker Villa Karo två gånger om året.

Program: Institutionen för vetenskap och kultur (Tiede- ja kulttuuri-instituutit)

Bidrag: 1050 euro / månad

Arbetsspråk: franska, finska, engelska

Lägenhet: Villa Karo hjälper praktikanten att hitta ett prisvärt och bekvämt hem i Grand-Popo. Hyran för lägenheten är cirka 100 euro / månad.

Läs mer