Teksti: Emonie Ayiwe Kuvat: Mira Kotamäki

In February this year, a new exhibition was arranged by Georgette Singbe, Claude West, Thibaut Bossa and Joachim Babanawo in Musée Karo; Reigns and Kingdoms. I asked Georgette to explain a bit further a few objects from the exhibition. The aim of the exhibition of Reigns and Kingdoms is to revive the memories of the kingdoms that have marked the West Coast of Africa and their Northern Sahelian borders, by examining symbols, objects and accessories, explains Georgette through an email exchange.

Helmikuussa Musée Karoon tuli uusi näyttely, Reigns and Kingdoms, kiitos Georgette Singbe, Claude West, Thibaut Bossa ja Joachim Babanawon. Pyysin Georgettea selittämään vähän enemmän muutamia esineitä näyttelystä. Näyttelyn Reigns and Kingdom ideana on herättää muistoja niistä valtakunnista jotka jättivät jälkensä Länsi-Afrikan rannikoille ja Pohjois-Sahelin rajoille, tutkimalla symboleita, esineitä ja asusteita, kertoo Georgette sähköpostitse.

The first object we will look at is a magic bottle. The origin of the bottle is Watchi (Benin) which is used to contain a magical drink that can cure many diseases, especially mystical ones.

Ensimmäinen esine, jota tarkastelemme on taika pullo. Pullon alkuperä on Watchi (Benin) ja pulloa käytetään sisältämään maagisen juoman, joka voi parantaa monia sairauksia, erityisesti mystisiä.

This mask is of ethnic Yoruba (Nigeria) used by hunters to bring about a successful hunt.

Tämä naamio on etnistä jorubaa (Nigeria), jota metsästäjät käyttävät, jotta metsästyksestä tulee onnistunut.

The last item we will explore is a family altar (Assin) origin of fon (Benin) which is an altar of the dead represented in each family to celebrate the cult of the dead. Each year a ceremony is held in front of the altar in remembrance of the deceased of the family.  

Viimeinen esine on perhealttari (Assin) alkuperältään fon (Benin), joka on kuolleiden alttari jokaisessa perheessä kuolleiden kultin kunniaksi. Joka vuosi alttarin edessä pidetään seremonia perheen kuolleiden muistoksi.

You can see more photos from the exhibition in our Museé Karo section of our website as well as a video tour of the exhibition hall. Thank you Georgette for your contribution and your extensive knowledge.

Voitte katsoa lisää kuvia ja videon näyttelystä Museé Karo- osiosta suvuiltamme. Kiitos Georgetelle vastauksistasi ja laajasta tietämyksestäsi.