Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus ja taiteilijaresidenssi

Villa Karo

Mål och verksamhet

Målet för Villa Karo är att bygga broar mellan finska och afrikanska konstnärer och kulturpåverkare. Vår främsta uppgift är att erbjuda finska konstnärer, forskare och pedagoger residens i Afrika. Därtill strävar vi till att inbjuda afrikanska konstnärer till Finland.

Villa Karo ligger i Benin i Grand-Popo. Benin är ett av Afrikas mest demokratiskt utvecklade och stabila länder. Landet har inga politiska fångar, uttrycksfriheten är av europeisk standard och landet har ett flertal olika politiska partier. Det är ett vänligt land, och den autentiska afrikanska kulturen har bevarats bättre i Benin än i många andra länder på kontinenten. Grand-Popo är en fridfull fiskeby, som erbjuder bättre arbetsro än vad till exempel storstaden Cotonou skulle göra.

Förutom residensverksamhet är Villa Karo ett finsk-afrikanskt kulturcentrum som erbjuder gratis kultur för de lokala invånarna. Kulturcentret är öppet från måndagar till fredagar mellan 9-17 och lördagar från 9-12.

Kulturcentrets verksamhet omfattar:

  • månatliga konserter, teater- och dansföreställningar första lördagen varje månad
  • filmförevisningar varje fredag
  • konstutställningar
  • mötes- och seminarieutrymmen
  • bibiliotek (lista på böcker)
  • västafrikansk etnisk konst och samlingsutställning om Västafrikas historia
  • guidning bl.a. för skolklasser
  • konst-, miljö- och språkverkstäder bl.a. för skolklasser

Villa Karo hjälper också Grand-Popo och fiskesammanslutningarna genom att kanalisera hjälp från finländska skolor och medborgarorganisationer. Högstadieskolan Norsen och Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs har bidragit aktivt med direkta hjälpinsatser.

Läs mer:

Villa Karos historia

Personer som varit på residens

Villa Karos tidningar