Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus ja taiteilijaresidenssi

Villa Karo

Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare
Linnea Olamo, linnea.olamo[a]villakaro.org

Organisation- och kommunikation
Julia Autio, 050-3266495, toimisto[a]villakaro.org

Styrelsens viceordförande
Maria Björnberg

Chef för kulturcentret och residenset
Kwassi Akpladokou, +22994203120, villakarobenin[a]gmail.com

Praktikant
+22994203107, karobenin[a]gmail.com

Organisation

Villa Karos organisation består i Finland av en verksamhetsledare och Villa Karos vänner rf:s styrelse, i Afrika av kulturcentrets chef, ledningsgrupp och personal som sköter underhållet.

Villa Karos vänner rf, styrelse
Maria Björnberg, viceordf.
Riku Aakala
Matti-Juhani Karila
Jouko Koskinen
Kirsti Lintonen
Katariina Timonen

Riikka Olin bokförare

Personal i Finland
Linnea Olamo, verksamhetsledare
Julia Autio, organisation- och kommunikationkoordinator

Dessutom, Riikka Olin, bokförare

Personal i Benin
Kwassi Akpladokou, chef
Alphonse Bodjrenou, transportchef
Richard Tandjoma, bokförare
Georgette Singbe, museum- och stipendiatansvarig
Yvette Odjo, kock
Agathe Béni, städare
Papa Adanou, trädgårdsmästar
Edoh Amoussou, trädgårdsmästar
Joachim Codjo, serviceman
Thibaut Bossa, serviceman
Boubé Amadou, vakt
Abdoullaye Bourahima, vakt

Dessutom, finsk koordinator som byts ut två gånger per år (CIMO-praktikant).

Adresser

Villa Karos vänner rf:s kansli
Annegatan 31-33 E 67, 00100 Helsingfors
Telefon: 09-2783 898
E-post: toimisto[a]villakaro.org
Öppet tisdag till torsdag kl. 10-13.

Det finsk-afrikanska kulturcentret och residenset Villa Karo:
Centre culturel Finno-Africain Villa Karo
BP 61
Grand-Popo
République du Bénin
Öppet måndag till fredag kl. 9-12, lördag 9-12.