Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus ja taiteilijaresidenssi

Villa Karo

Bli medlem?

 

Perustajat

Villa Karos vän?

Alla är välkomna att bli Villa Karos understödsmedlemmar. Genom att stöda Villa Karos normala verksamhet och betala understödsmedlemsavgiften (170 e/år, tidigare stipendiater 20 e/år) stöder du också Grand-Popos utveckling och du kan vara säker på att stödet går fram.

I utbyte får understödsmedlemmen information om Villa Karos verksamhet och Afrika, en medlemstidning som utkommer två gånger per år och möjlighet att delta i medlemsresor till Benin samt inbjudan till tillställningar som arrangeras i Finland.

Villa Karos konto:
Villa Karon ystävät ry
Nordea FI20 1019 3000 2095 78

Samfunds- eller företagsmedlem?

Inskrivningsavgift för samfund, företag och läroanstalter är 1700 e och den årliga medlemsavgiften 450 e. Samfund och företag kan också ge understöd genom ett personligt stipendium som innebär en donation till kulturinstitutet på 5000 euro under tre år. Donatorn kan själv bestämma vilket kulturområde stipendiet ska stöda.

Villa Karo understöder sina samfunds- och företagsmedlemmar genom att planera och förverkliga olika finsk-afrikanska projekt, hjälpa till med researrangemang, och samfundens personal har en möjlighet att ansöka om plats i Villa Karos residens.

Stöd till kommunen Grand-Popo

Om du eller din förening vill hjälpa Beninbor genom Villa Karo, vänligen kontakta Villa Karos kansli i Helsingfors.

Genom Villa Karos medborgarhjälp till Grand-Popo har skolornas tak renoverats, båtar för elevtransporter har skaffats, skolmaterial har köpts och flickornas yrkesutbildning har befrämjats. Man har grundat en hornorkester, byggt en lekpark åt barn och bjudit in konstnärer från Benin till Finland.

Möjligheterna att hjälpa är obegränsade.

Praktisk erfarenhet har visat att det för det mesta är mest ändamålsenligt att donera pengar: köper man t.ex. skolmaterial på platsen i Benin understöder man samtidigt den lokala ekonomiska verksamheten och donatorn besparas att betala höga transportkostnader.

Också Suomi-Benin ystävyysseura som grundades av konstnärer och forskare som bott i Villa Karos residens koordinerar utvecklingshjälp till Benin.

Läs mera

Villa Karos medlemstidningar

Beställ Villa Karos nyhetsbrev!