Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus ja taiteilijaresidenssi

Villa Karo

Assin

G (62)

Yllä olevalla alttarilla seisova pronssipantteri symboloi uhkaa ja ristit puolestaan suojelusta. Kyyhky taas merkitsee sanansaattajaa ja luunpala yhdessä risteistä voidaan nähdä ristiinnaulitun Kristuksen symbolina. Vainajaa itseään kuvaa istuva naishahmo.

Foninkielinen sana “assin” (joskus myös “asen”) tarkoittaa seremoniallista objektia tai alttaria, jota käytetään esi-isien henkien palvontaan. Kerran vuodessa alttarille asetellaan ruokaa vainajien muistoksi.

Alttarin muoto on jäljitettävissä Ewe-kansan muuttoon nykyisille mailleen. Kannettavat alttarit voitiin asettaa hiekkaan seisomaan, kun haluttiin kommunikoida esi-isien kanssa vaelluksen aikana. Asetuttuaan nykyisille asuinsijoilleen Beniniin, Togoon ja eteläiseen Ghanaan ewet säilyttivät perinteensä muuntamalla matka-alttarinsa kotialttareiksi.

Beninissä esi-isille pyhitetyt assinit otettiin käyttöön 1800-luvun alkupuolella Abomeyn hovissa, josta käsin kuninkaat hallitsivat Dahomeyn kuningaskuntaa. Assineille lainattiin nimi, muotokieli ja merkityssisältöjä läheiseltä Joruba-kansalta, mutta niihin sisällytettiin myös pyhiä, nimenomaan Beninin foneille merkityksellisiä toimintoja. Assinit yhdistetään läheisesti myös raudan jumalaan Oguniin (Gun, Gu), joka tarjoaa assinien tekoon tarvittavan tekniikan ja materiaalin eli raudan.

Länsi-Afrikan toreilla alttareita valmistetaan ja myydään yhä, ja ihmisillä voi olla jopa erityinen assinille varattu huone kodeissaan. Abomeyn kuninkaalliseen palatsiin on asetettu kuninkaan tunnuksella varustettu assin jokaisen kuninkaallisen valtaistuimen eteen.

Jokaista alttaria varten valitaan huolellisesti kyseistä vainajaa ja tämän intressejä edustavia hahmoja ja objekteja.

Alla olevan kuvan alttarilla on mies, joka uhraa hevosen. Kuvaelma symboloi poikkeuksellista urheutta tai sotaa. Hevoset eivät ole tärkeä osa Beninin Fon-kulttuuria, mutta sekä Ewe- että Fon-kansan juuret ovat Jorubamaassa, missä jorubat palvoivat hevosia.

G (60)